Moje Horoskopy + jejich znamení

29. březen 2009 | 21.08 |
› 

Tak tohle jsou moje Horoskopy a znamí,ale dnešní tu nemám jen ty co jsou aktuální napořád.


Znamení zvěrokruhu ženy: Štír

Míváte většinou středně vysokou, svalnatou postavu s temnou pletí a hustými vlasy. Pod širokým čelem míváte fascinující pohled a silné řasy. Obličej má poměrně ostré tahy. Důležité období vašeho života je mezi 49 až 56 lety.

Charakterizuje vás vůle a vášně povahy, dokážete být hněvivé i pomstychtivé, pokud vám někdo dost ublíží. Přesto se dokážete chovat vřele a přátelsky. Osudové rány vám pomáhají, protože své síly soustřeďujete na to nejpodstatnější v životě.

Dokážete mluvit živě a používat nezkrotnou fantazii, což poznávají také vaši milostní partneři. Vynikáte v povoláních, které se týkají chemie, techniky, ale i zdravotnictví, veřejného života.

Oblíbenou barvou je rudá a námořnická modř, drahý kámen rubín a diamant, číslice 4 a tón G. Šťastným dnem je pro vás úterý. Země, kde vám bude dobře, jsou Bavorsko, Katalánsko ve Španělsku, jih USA, severozápadní a jižní Afrika.


Keltský horoskop: Nemám


Egypský horoskop: Osiris

Usir (řecky Osiris) byl jednou z nejvýznamnějších postav egyptského "panteonu" bohů. Jako vládce podsvětí, které 'obepíná' představuje Osiris slunce v jeho noční podobě. Můžeme ho spatřovat i v Měsíci, přičemž měsíční fáze jsou vykládány jako bohovo úmrtí a vzkříšení.

Egyptský bůh Osiris, nejčastěji zpodobňovaný s korunou, žezlem a důtkami, byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnou sílu přírody. Manželkou mu byla jeho sestra - bohyně Isis. Bůh Hor byl prohlášen za jeho syna. Z tohoto byla odvozena i královská symbolika, podle které žijící vládce představuje inkarnaci Hora a zemřelý král se stává Usirem (Osirisem).

Lidé tohoto znamení jsou bystří, inteligentní, aktivní a zajímají se o různé záhady. Umí se dozvědět vždy to, co potřebují. Patří k nim neustálé otázky, které mohou být velmi namáhavé pro jejich okolí. Otázku dokáží přesně formulovat, takříkajíc na tělo, což některým jejich blízkým nemusí být opravdu příjemné. Pokud jim někdo lže, okamžitě to poznají a ještě si tu něčí lež pořádně vychutnají.

Jsou nároční na sebe i na druhé. Hlavně na osoby blízké. Chyby velmi nesnadno odpouštějí a sami se snaží jednat bezchybně. V lásce jsou nevypočitatelní, originální a tím si přitahují zájem ostatních lidí. Ráno se na svého partnera podívají s úsměvem a během chvíle mu ostře něco vytknou.


Indický horoskop: Vrščika

Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.

Charakteristika: Smrt a znovuzrození, konec a nový začátek, rozchod a osvobození, změny, transformace. Něco ve vás nebo ve vašem životě se chce proměnit nebo změnit, protože to k vám už nepatří. Dejte tomu volný průchod. I když pro vás může být rozloučení také bolestné, nebraňte se mu a zcela se mu poddejte. Bez smrti není nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíte-li se ochotně a beze strachu pouštět, může být vaše osvobození vždy extatické a zrození nového naplněno radostí.

Otázka: Co je vám zatěžko – pustit se anebo uvolnit?

Rada: Dovolte vlastní transformaci. Věci, které se odehrávají ve vašem životě, přispívají k vašemu duchovnímu růstu – přijměte je.

Indický symbol: štír


Aztécký horoskop: Dům

Obviňování versus změna. Má lehkost, řečnické vlohy a bohatou fantazii. Učí se chápat nutnost změny a také příčinu a následek ve svém životě. Občas je přesvědčený, že je obětí osudu a pocit, že uvízl v rutině, pak se i přesto brání změně. Dokáže lpět na minulosti, nadávat na současnost, ale odmítá změnu. Časem zmoudří a uvědomuje si, že za vše ve svém životě je zodpovědný on sám.

Aztékové s oblibou říkali, že kolem lidí narozených v tomto znamení se vznáší ženská lehkost a nezáleží na tom, jestli jde o ženu, či muže. Mají řečnické a spisovatelské vlohy a vyzařuje z nich verbální talent. Byli mezi nimi věhlasní šamani a věštci.

Poselství pro dům: "Proč se tolik vyptáváš, lidstvo je řízeno neměnným osudem!" Tato slova delfského orákula jsou napsána na zdech chrámu stojícího i v cíli tvé cesty. Učíš se chápat, že otázka viny či neviny je součástí tvého lidského bytí. Stav mimo vinu a neposkvrněnost existoval jen v pradávných rajských časech před vyhnáním člověka z Ráje, před poznáním dobra a zla, když pachatel a oběť ještě nebyli rozděleni, když byli jedno.

Partneři: Osel, Rákos.


Indiánský horoskop: Had

Symbol Urobora, posvátného hada požírajícího vlastní ocas, je znám z kultur celého světa. Had byl představitelem božskosti, původního chaosu, věčného koloběhu vzniku a zániku, počátku a konce. Byl symbolem solárním i lunárním, ztělesněním světla i temnoty, dobra i zla, moudrosti i slepé vášně. Spojoval mužský i ženský princip, vodu a zemi. Rozeklaný hadí jazyk byl spojován s licoměrností a klamnými sliby. Byl symbolem temných, pekelných mocností, ztělesněním ďábla, kterého Bůh pokoje rozšlape nohama učedníků.

Lidé tohoto znamení mají rádi změnu, dokáží využívat ke svému životu základní energii a hledají stále všechna skrytá tajemství.

Čeká tě přirozené zkoumání tajemství života. Možná si vzpomeneš na životy minulé a dokážeš i poznat minulé životy ostatních. Tvojí velkou předností je silná psychická energie a tvořivá síla.

Máš úžasnou možnost začít svůj život znovu od nuly, z čistého listu, od začátku. Pokud postavíš svůj život na pevných základech, pomůže ti to stabilizovat osobní pochopení osudového předurčení, vlastní individuality, smyslu a účelu životní dráhy.

Využívej všech svých praktických dovedností a udržuj i svůj domov v útulném a dobrém stavu. Možná tebe i druhé jednou překvapí hloubka tvého citu. Můžeš mít i úspěch v podnikání či nějaké řemeslné činnosti.

Pozor na úzkostlivost, melancholii a deprese. Protože máš tendenci brát život příliš vážně, působíš stydlivě a těžko se k tobě proniká. Jako si had svléká svoji kůži, můžeš se i ty zbavit svých iluzí a omezení. Dokážeš pak plně využít svoji životní sílu a dosáhnout celistvosti. Nebraň se změně a přijímej moc životní síly ohně. Zamysli se, zda ve tvém životě nenastává období změn, které by měly vést k lepšímu.


Čínské znamení: Pes

Ten, jenž motivuje život svůj i životy druhých.

Charakteristika: důvěryhodný, ušlechtilý, skromný, věrný, důvěřivý, introvertní, moralizující, tvrdohlavý, starostlivý, cynický, odvážný, skromný, loajální a úspěšný.

Rada pro psa: Ke svému životu přistupuj bezstarostně a s humorem. Máš sílu i odvahu se vyrovnat se vším, co ti přijde do cesty.

Pes je věrný, čestný, vzbuzuje důvěru, protože je schopen uchovat tajemství. Dokáže být však také egoistický, excentrický a pěkně tvrdohlavý. Bývá neklidný, vždy ve střehu a nikdy neodpočívá. Bývá pesimista, který od života nic nečeká. Odvážně vystupuje proti jakékoli nespravedlnosti. Je skeptik, ale má schopnost kritiky, smysl pro humor a síla intelektu ho chrání před povrchností.

Pes se nesnaží získat bohatství, ale chudý není. Může být emocionálně chladný a nespolečenský. Na mnoho záležitostí se dívá kriticky, vyniká ostrým a výmluvným jazykem. Ví, za co bojovat a vždy hájí spravedlnost. Co začne, to dokončí a obvykle v soutěži vyhrává. Druzí si Psa velmi váží. Má šlechetnou duši a netouží po kořisti. Ať žije na ulici nebo v blahobytu, obejde se Pes bez materiálního pohodlí.

V citové oblasti bývá tolerantní, věrný a čestný. V průběhu svého života mívá milostné potíže díky své nestálosti a věčnému neklidu. Jinak má smysl pro povinnost, druzí se na něho mohou spolehnout. Nerad se zpovídá a nerad zpovídá druhé.

Tři fáze života Psa probíhají většinou ve znaku nestálosti. Neklidné dětství, nelehké mládí, zralý věk s příchodem skepse, způsobené neúspěchem v práci, stáří, které bude naplněné lítostí nad neuskutečněnými sny. Pes narozený ve dne se vyznačuje větším klidem než ten, který se narodil v noci. Je vždy na stráži s nastraženýma ušima, bude štěkat a neuklidní se do té doby, dokud se narušitel nevzdálí. Takový je psí život.

Jeho přítelem se stává Kůň, se kterým je šťastný a po jehož boku může zachraňovat velké věci, ale ztrácí svoji nezávislost. S Tygrem může prožít velká dobrodružství a společně bojovat proti nespravedlnosti. Se Zajícem může získat klid. Rozumí si také s Krysou, Hadem, Opicí, Psem, Vepřem, Kohoutem a Buvolem. Raději si nevšímá Draka, který je pro něho příliš tvrdý a Ovce, protože nedokáže vydržet její věčné rozmary.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře